ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน บ.เอราวัณ จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต พานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 23 มกราคม 2559